Monday, February 18, 2008

സുന്ദരന്മാര്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു

എസ്കിമോകളുടെ ഭാഷയില്‍ മഞ്ഞിന്‌ കാക്കത്തൊള്ളായിരം വാക്കുകളുണ്ടെന്നു പറയുന്നത്‌ ചുമ്മാതാണത്രെ.
എന്നാലും അത്‌ ആദ്യമായി പറഞ്ഞയാള്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചത്‌ ഇതാണല്ലോ: ഒരു ഭാഷയുപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ഏറ്റവുമധികം എന്തിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാന്‍ അതുപയോഗിക്കുന്നു അഥവാ ഉപയോഗിച്ചുപോന്നു എന്നത്‌ അധികം പര്യായങ്ങളുള്ള വാക്കുകള്‍ തേടിപ്പോയാല്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കഴിയും. മലയാളിക്ക്‌ snowയ്ക്കും iceനും fogനും frostനും sleetനുമെല്ലാം കൂടി മഞ്ഞെന്നൊരു വാക്കല്ലേയുള്ളൂ. നമ്മള്‍ ജീവിതത്തെ അതിരറ്റു സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ട്‌ മരണത്തെക്കുറിക്കാന്‍ മലയാളത്തില്‍ ഒരുപാടു വാക്കുകളുണ്ടെന്നു കവി ഡി. വിനയചന്ദ്രന്‍ ("നാടുവാഴി നാടുനീങ്ങുന്നു, കഥാകൃത്തു കഥാവശേഷനാകുന്നു, കവി യശശ്ശരീരനാകുന്നു,...സാധാരണക്കാര്‍ വടിയാകുകയും തട്ടിപ്പോവുകയും കായുകയും വെടിതീരുകയുമൊക്കെച്ചെയ്യുന്നു" എന്നോ മറ്റോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു).

നമ്മുടെ ഭാഷയെ സിനിമാപ്പാട്ടെഴുത്തുകാര്‍ക്കും ടി.വി.ക്കാര്‍ക്കും ബൂലോഗര്‍ക്കുമുപയോഗിക്കാന്‍ ഒരു നിഘണ്ടുവോളം വലുതാക്കിയ മണിപ്രവാളകാലത്തെ എഴുത്തുകാരന്‍ എസ്കിമോ മഞ്ഞിനെയെന്നപോലെ ഏറ്റവുമധികം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്‌ എന്തായിരുന്നിരിക്കാം? എന്തിനെച്ചൊല്ലിയായിരിക്കും ഏറ്റവും ആനന്ദിച്ചതും രസിച്ചതും ചര്‍ച്ചചെയ്തതും കലഹിച്ചതും തരളനായതും സ്വപ്നംകണ്ടതും വ്യാകുലപ്പെട്ടതും? നിഘണ്ടു അരിച്ചുപെറുക്കി ഏറ്റവുമധികം പര്യായമുള്ള വാക്കു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികതയും വിവരവും വിവരസാങ്കേതികതയുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഒരു ഊഹം നടത്തി അതെത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നു പരിശോധിക്കാമെന്നു കരുതി. സുന്ദരി എന്ന വാക്കിന്‌ നിഘണ്ടുവില്‍ എത്ര പര്യായങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും? ഊഹം മോശമായില്ല. ആകെക്കിട്ടിയത്‌ 294 വാക്കുകളാണ്‌.

സൗന്ദര്യമുള്ളവള്‍ എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള വാക്കുകള്‍ മാത്രം 75 എണ്ണമുണ്ട്‌. പിന്നെ നല്ല ശരീരമുള്ളവള്‍, നല്ല കണ്ണുള്ളവള്‍ (100 എണ്ണം - മൂന്നിലൊന്നും ഇതാണ്‌), നല്ല മുടിയുള്ളവള്‍ എന്നു തുടങ്ങി ഓരോ അവയവത്തിനും ധാരാളം വാക്കുകള്‍. താത്‌പര്യമുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടി വൈറ്റല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്‌ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു. പട്ടിക പൂര്‍ണ്ണമായി ഇവിടെ കാണാം.


ഗുണംഉദാഹരണംഎണ്ണം
മുടി 26
കറുത്തത്‌ കരിങ്കുഴലി 5
വണ്ടിനെപ്പോലെയുള്ളത്‌ അളിവേണി 1
പായല്‍ പോലെയുള്ളത്‌ (!) കണ്ടിപ്പുരികുഴലി 1
കറ്റപോലെയുള്ളത്‌ കറ്റവാര്‍കുഴലി 3
കാര്‍മേഘം പോലെയുള്ളത്‌ കൊണ്ടല്‍വേണി 3
ചുരുണ്ടത്‌ പുരികുഴലി 3
തഴ പോലെയുള്ളത്‌ തഴക്കാര്‍കുഴലാള്‍ 1
പൂവുചൂടിയത്‌ മാലവാര്‍കുഴലി 7
പൊതുവെ നല്ലത്‌ പൂവേണി 2
മുഖം 14
ചന്ദ്രനെപ്പോലെയുള്ളത്‌ താരേശാസ്യ 8
താമര പോലെയുള്ളത്‌ ജലജമുഖി 2
പൊതുവേ നല്ലത്‌ സുമുഖി 4
നെറ്റി 2
വില്ലു പോലെ വളഞ്ഞത്‌ ചിലനുതലാള്‍ 1
പൊതുവേ നല്ലത്‌ ഒണ്ണുതലാള്‍ 1
പുരികം 3
വളഞ്ഞത്‌ നതഭ്രൂ 1
പൊതുവേ നല്ലത്‌ സുഭ്രൂ 2
കണ്ണ്‌ 100
പേടിച്ചത്‌ കാതരമിഴി 3
മാനിന്റേതു പോലെ നീണ്ടത്‌ ഏണലോചന17
ഇളകുന്നത്‌ ചഞ്ചലാക്ഷി 16
ചെരിഞ്ഞ (കണ്‍കോണുകൊണ്ടുള്ള) നോട്ടമുള്ള പ്രതീപദര്‍ശിനി 2
നീണ്ടത്‌ നെടുങ്കണ്ണി 13
താമര പോലെയുള്ളത്‌ കമലാക്ഷി 11
കറുത്തത്‌ നീലക്കണ്ണാള്‍ 4
അലസമായത്‌ അലസാക്ഷി 2
കരിം കൂവളപ്പൂ പോലെയുള്ളത്‌ ഉത്പലാക്ഷി 3
മീനിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളത്‌ മീനാക്ഷി 12
മഷിയെഴുതിയത്‌ മൈക്കണ്ണി 2
കരിങ്കുരുകില്‍ (എന്തരോ എന്തോ) പോലെയുള്ളത്‌ ഖഞ്ജനനേത്ര 1
ഉപ്പന്‍/ചെമ്പോത്തിന്റേതു പോലെ ചുവന്നത്‌ ചകോരാക്ഷി 1
മദ്യം പോലെയുള്ളത്‌ മദിരാക്ഷി 2
പൊതുവേ ഭംഗിയുള്ളത്‌ സുലോചന 11
കണ്‍പീലി 1
പൊതുവേ ഭംഗിയുള്ള പക്ഷ്മള 1
ചുണ്ട്‌ 9
തൊണ്ടിപ്പഴം പോലെയുള്ളത്‌ ബിംബാധരി 1
പവിഴം പോലെയുള്ളത്‌ വിദ്രുമാധരി 1
ചുവന്നത്‌ രക്താധരി 5
വിറയ്ക്കുന്നത്‌ തരളാധരി 1
മധുരമുള്ളത്‌ മധുരാധരി 1
പല്ല്‌ 4
വെളുത്തത്‌ ശുഭദതി 2
പൊതുവേ ഭംഗിയുള്ളത്‌ സുദതി 2
ശബ്ദം 5
കിളിയുടേതു പോലുള്ളത്‌ കിളിമൊഴി 1
കുയിലിന്റേതു പോലുള്ളത്‌ കുയില്‍മൊഴി 2
പൊതുവേ നല്ലത്‌ കളമൊഴി 2
സംസാരം 6
പൊതുവേ നല്ലത്‌ ചടുലവാണി 2
തേന്‍ പോലെയുള്ളത്‌ മടുമൊഴി 4
കഴുത്ത്‌ 1
ശംഖു പോലെയുള്ളത്‌ കംബുകണ്ഠി 1
മാറ്‌ 9
കുടം പോലെയുള്ളത്‌ കുംഭസ്തനി 2
പന്തു പോലെയുള്ളത്‌ പന്തണിക്കൊങ്കയാള്‍ 1
കുന്നു പോലെയുള്ളത്‌ മാടണിമുലയാള്‍ 1
ഭാരമുള്ളത്‌ പീനസ്തനി 5
വയര്‍ 1
ഒതുങ്ങിയത്‌ കൃശോദരി 1
അരക്കെട്ട്‌ 13
ഒതുങ്ങിയത്‌ ക്ഷീണമധ്യ 11
പൊതുവേ നല്ലത്‌ സുമധ്യ 2
തുട 4
തുമ്പിക്കൈ പോലെയുള്ളത്‌ കരഭോരു 1
വാഴത്തട പോലെയുള്ളത്‌ രംഭോരു 1
പൊതുവെ വലിയത്‌ ഘനോരു 2
നടപ്പ്‌ 8
പതുക്കെയുള്ളത്‌ മന്ദഗമന 2
ആനയുടേതു പോലെയുള്ളത്‌ ഗജഗാമിനി 4
അരയന്നത്തിന്റേതു പോലെയുള്ളത്‌ അന്നനടയാള്‍ 2
ശരീരം ആകെപ്പാടെ 88
താമരവളയം ബിസാംഗി 1
പുതുമയുള്ള നവാംഗി 1
മെലിഞ്ഞ കൃശ 6
മാര്‍ദ്ദവമുള്ള മൃദുല 2
വെളുത്തനിറമുള്ള കനകാംഗി 1
പൊതുവേ സൗന്ദര്യമുള്ള, മറ്റ്‌ അവയവങ്ങള്‍ക്കു ഭംഗിയുള്ള ശോഭന 77
ആകെമൊത്തം 294


കണ്ണുകള്‍ കാതില്‍ച്ചെന്നു തൊടുന്നതു നല്ലത്‌, മാറിടത്തിന്റെ ഭാരം കൊണ്ട്‌ ശരീരം മുമ്പോട്ടു കുനിഞ്ഞിരുന്നാല്‍ കേമം, മാറിടത്തിന്റെയും നിതംബത്തിന്റെയും ഭാരം കാരണം നടക്കാന്‍ പതുക്കെയാണെങ്കില്‍ ഉത്തമം - ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നിയമങ്ങള്‍.

ടി. പി. അനില്‍കുമാറിന്റെ ദാരുശില്‍പം തന്റെ അളവുകള്‍ ആരുടേതാണെന്നു കാഴ്ചക്കാരനോടു പറയുന്നതുപോലെ ഈ വാക്കുകള്‍ അവയെ തീര്‍ത്ത വാക്കാശാരിമാരുടെ (Wordsmiths) നാരായങ്ങള്‍ക്കു ചലനം പകര്‍ന്ന, എന്നോ ജീവിച്ചു മരിച്ച, പതിവ്രതമാരുടെയും കുലടകളുടെയും രാജകന്യകമാരുടെയുമൊക്കെ മെയ്യളവുകളെപ്പറ്റി നമ്മോടു പറയുന്നു. ആ പദശോഭകളുടെ കരിനിഴലുകളില്‍ ഏതൊക്കെയോ കവികളുടെ ഇക്കിളിസ്വപ്നങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യസങ്കല്‍പങ്ങള്‍ക്കൊത്തു സ്വന്തം ശരീരം പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു നിരാശയില്‍ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കാനിടയുള്ള മറ്റു കുറെ ജന്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും.

സുന്ദരിയ്ക്ക്‌ മുന്നൂറോളം പര്യായങ്ങളുണ്ടെന്നു കാണുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായും നോക്കിപ്പോകുന്നത്‌ സുന്ദരന്‌ എത്രയെന്നാകുമല്ലോ. പതിവുപോലെ, ഈ മേഖലയിലും സ്ത്രീപുരുഷസമത്വം നിലനിന്നിരുന്നില്ലെന്നു കാണുന്നു. എണ്ണം 35. താമരയിതള്‍ പോലെ വിടര്‍ന്ന കണ്ണുകളുള്ള പെണ്ണിന്റെ പര്യായങ്ങളോരോന്നും എണ്ണിപ്പറയാന്‍ മടികാണിക്കാത്ത നിഘണ്ടുകാരന്‍ പോലും ആണിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോള്‍ "അരവിന്ദപര്യായങ്ങളോട്‌ നയനപര്യായങ്ങള്‍ ഏതും ചേര്‍ത്ത്‌ വിഷ്ണു, സുന്ദരന്‍ എന്നീ അര്‍ഥങ്ങളുള്ള പദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാം." എന്നു പറഞ്ഞൊഴിയുന്നതല്ലാതെ അവയെല്ലാം നിരത്തിയെഴുതാന്‍ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നില്ല.
ഗുണംഉദാഹരണംഎണ്ണം
മുഖം 1
പൊതുവേ നല്ലത്‌ സുമുഖന്‍ 1
കണ്ണ്‌ 15
താമര പോലെയുള്ളത്‌ പങ്കജാക്ഷന്‍ 12
വലിയത്‌ വിശാലാക്ഷന്‍ 1
പൊതുവേ നല്ലത്‌ മുഗ്ധലോചനന്‍ 2
ആരോഗ്യമുള്ളത്‌ 1
പൊതുവേ സൗന്ദര്യമുള്ളത് 18
ആകെ മൊത്തം 34

പത്തിനൊന്നു മാത്രം പര്യായങ്ങളാണു തങ്ങള്‍ക്കുള്ളതെന്നറിഞ്ഞ്‌ ഒരു സുന്ദരനെന്ന നിലയില്‍ എനിക്ക്‌ അമര്‍ഷം അടക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. ബാക്കി ഇരുനൂറ്റെഴുപതോളം പര്യായങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ഉണ്ടാക്കി ഈ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാന്‍ കവികളും നിഘണ്ടുകാരന്മാരും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വ്യവസ്ഥാപിതസാഹിത്യലോകത്തോടു കത്തെഴുതിയും ഇ-മെയിലും എസ്‌.എം.എസും അയച്ചും ഫോണ്‍ ചെയ്തും പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ നിങ്ങളും കൂടുമല്ലോ.
<< എന്റെ മറ്റു തോന്നിയവാസങ്ങള്‍