Tuesday, March 11, 2008

തല്ലാന്‍

ഒരു സമസ്യാപൂരണം:

ഇല്ലിറ്റു ചോര പൊടിയാനിട, കോലുവേണ്ട,
തെല്ലല്ല നോവു, മുറി ദുഷ്കരമാണുണക്കാന്‍.
വെല്ലേണമെങ്കിലെതിരാളിയെ, വാക്കുകള്‍ തന്‍
തല്ലാണു നല്ലവഴിയെന്നതു തീര്‍ച്ചയല്ലേ?


<< എന്റെ മറ്റു ശ്ലോകങ്ങള്‍


<< എന്റെ മറ്റു ദ്രുതകവനങ്ങള്‍
Post a Comment