Tuesday, December 05, 2006

പരീക്ഷിത്തുകളുടെ വിധിയെന്ത്‌?

എന്റെ പരീക്ഷിത്തുകളുടെ വിധിയെന്ത്‌? എന്ന കഥ തര്‍ജ്ജനിയില്‍

എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വരവ്‌ എന്ന കഥ മൂന്നാമിടത്തില്‍.
Post a Comment