Tuesday, July 25, 2006

പല്ലും നാവും

പല്ലുകള്‍ നാവൊടു ചൊല്ലുകയായ്‌, "നീ
തെല്ലുകുറച്ചുരിയാടുക തോഴാ
വല്ലതുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍
തല്ലുകളേറ്റു കൊഴിഞ്ഞിടുമെങ്ങള്‍"

"ഇതി പ്രാര്‍ത്ഥയതേ ദന്തോ..." എന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ പരിഭാഷ.

<< എന്റെ മറ്റു ശ്ലോകങ്ങള്‍
Post a Comment