Wednesday, October 18, 2006

കുട്ടിക്കൊമ്പന്‍തരമൊടു കരമൊന്നാല്‍പ്പായസം കോരി, തുമ്പി-
ക്കരമതിലുരുമോദം മോദകം കൊണ്ടുകൊണ്ടേ
തിരളിയുരുളിയോടക്കയ്യുമറ്റേതിലേന്തും
കരിമുഖനിരുകാലാല്‍ വാരണം വാരണങ്ങ.
(2005)


<< എന്റെ മറ്റു ശ്ലോകങ്ങള്‍
Post a Comment