Tuesday, October 23, 2012

തനിനിറം

ചുണ്ടിൽ ചുവപ്പായുമവൾക്കു കണ്ണു-
രണ്ടിൽ കനക്കുന്നൊരു നീലമായും
പണ്ടേ പലേമട്ടിലുദിപ്പു രാഗം
കൊണ്ടൽക്കറുപ്പായ് കരളിന്നകത്തും

രാഗം എന്ന വാക്കിന് പ്രേമം എന്ന അർത്ഥത്തോടൊപ്പം നിറം എന്നും മനോഭാവം എന്നും അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്.

<< ശ്ലോകങ്ങൾ
Post a Comment