Wednesday, February 22, 2012

ഭരണഭരണി
ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്:പൈങ്ങോടൻ

ചോടുതേടിയണയുന്ന ഭക്തരുടെ നാറ്റമുള്ള തെറിവാക്കുകൾ
കൂടുമാസ്ഥയൊടു കുങ്കുമക്കുറികണക്കു മാറിലണിയുന്നവൾ
കോടിലിംഗപുരമാണ്ട ദേവിയടിയന്നു സമ്പ്രതി തുണയ്ക്കണം
നാടുവാഴുമപരാധികൾക്കു ചെവിപൊട്ടുമാറു തെറി പാടുവാൻ

കോടിലിംഗപുരം: കൊടുങ്ങല്ലൂർ


Post a Comment